Informacija

1. https://art-gallery.lt privatumo apsaugos pareiškimas

1.1. https://art-gallery.lt įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Mūsų interneto svetainės privatumo apsaugos pareiškime išdėstyta, kokią informaciją ir kaip kaupiame, kam ją naudojame ir kaip apsaugome.
1.2. Klientas suteikia teisę https://art-gallery.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti savo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose VŠĮ“Visagino meno galerija“ viešai paskelbtuose dokumentuose. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą https://art-gallery.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo asmens duomenis, reikalauti panaikinti asmens duomenis. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.

2.Asmens duomenys

2.1. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
2.1.1. Meno kūrinių pardavimo internetu ir pardaviminio klientų aptarnavimo. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; adresas; elektroninio pašto adresas; telefono numeris. Šie duomenys saugomi 5 metus nuo kliento paskutinio prisijungimo prie internetinės svetainės ar užsakymo atlikimo.
2.1.2. Tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; mokėjimo URL nuoroda; IP adresas; mokėjimo užšifruotas turinys, gautas elektroninio dokumento teisingumui nustatyti; mokėjimo tipas; mokėjimo suma; telefono numeris; el. pašto adresas. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.

2.1.3. Kliento paskyros sukūrimo ir administravimo. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas, kliento sukurtas slaptažodis, su kliento sutikimu pateikti kiti asmens duomenys, susiję su meno kūrinio pirkimu. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.
2.1.4. Tiesioginės rinkodaros. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais išreiškiamas pažymint nurodytą laukelį (“Užsisakykite naujienlaiškį”) varnele. Nepažymėjus nurodyto langelio, asmens duomenys rinkodaros tikslu nėra tvarkomi. Klientas turi teisę savo sutikimą bet kada atšaukti, paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename info@artgallery.lt siunčiamame elektroniniame laiške, taip pat susisiekus su https://art-gallery.lt elektroniniu paštu arba telefonu. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.

2.2. Duomenų saugojimo terminas 3 metai taikomas tais atvejais, kai Klientas užsako paslaugas, https://art-gallery.lt tačiau jų neapmoka.
2.3. Klientui nepateikus visų ar dalies Privatumo politikos 2.1 punkte nurodytų duomenų, https://art-gallery.lt nebus galimybės įgyvendinti anksčiau nurodytą (-us) tikslą (-us), t. y. nebus sukurta kliento paskyra ir (ar) klientui nebus galima įsigyti meno kūrinių ir (ar) nebus galima už juos atsiskaityti internetu.
2.4. Siekiant užtikrinti, kad Klientui būtų tinkamai suteiktos jo įsigyjamos paslaugos, Kliento asmens duomenys yra teikiami https://art-gallery.lt partneriams:
2.4.1 Asmens duomenys, renkami tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu tikslu, gali būti teikiami: PayPal Holdings, Inc; UAB „ UAB OPAY solutions Lt“.
2.4.2. Asmens duomenys, renkami meno kūrinio rėminimo tikslams, yra teikiami VŠĮ „Visagino meno galerija“.
2.4.3. Asmens duomenys, renkami meno kūrinio pristatymo tikslais, gali būti teikiami TNT / FedEx , ir kitoms pristatymo kompanijoms. Asmens duomenys teikiami tik pristatymo tikslais.
2.5. Kitiems subjektams asmens duomenys teikiami tik gеvus išankstinį asmens sutikimą.

2.6. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekiant sužinoti, kokius asmens duomenis ir iš kokių šaltinių https://art-gallery.lt surinko, taip pat, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie buvo teikti per pastaruosius 1 metus, Klientas turi teisę kreiptis į https://art-gallery.lt Kliento prašymas tenkinamas per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento prašymo gavimo dienos.
2.6.1. Jeigu susipažinus su savo asmens duomenimis Klientas nustato, kad šie duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, Klientas turi teisę teikti prašymą https://art-gallery.lt, nurodydamas neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) prašydamas sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo (išskyrus saugojimą) veiksmus. Asmens duomenys teikiami, taisomi ir naikinami tik pagal Kliento tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.
2.6.2. Kliento teisė sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) arba asmens duomenis sunaikinti, taip pat prašymas ištaisyti asmens duomenis įgyvendinami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
2.7. VŠĮ „Visagino meno galerija“ įsipareigoja neperduoti ar kitokiu būdu neatskleisti jam pateiktų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
2.7.1. jei yra asmens sutikimas;
2.7.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
2.7.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;
2.7.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.
3.Tiesioginė rinkodara

3.1. Kartais galite gauti mūsų el. laiškus su informacija apie naujus paveikslus, galerijos papildymus ir papildomas paslaugas. Savo paskyroje galite atlikti nurodyti, kad tokių el. laiškų nenorite gauti. Be to, kiekvieną kartą gavę „https://art-gallery.lt “ naujienlaiškį turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti https://art-gallery.lt naujienlaiškių.
4. Svetainės stebėjimas
4.1. https://art-gallery.lt naudoja sekimo programinę įrangą, kuria stebimi klientų apsilankymo svetainėje įpročiai ir jos panaudojimas. Remdamiesi stebėjimo rezultatais galime sukurti patogesnį interneto svetainės dizainą ir išdėstymą. Ši programinė įranga nekaupia jokios asmeninės klientų informacijos.
5. Slapukai
5.1. Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai, kurie leidžia tobulinti mūsų siūlomas paslaugas ir pateikti tam tikras funkcijas, kurios gali būti naudingos klientams. Slapukai – tai mažos tekstinės rinkmenos, kurios iš interneto naršyklės perduodamos į jūsų kompiuterio kietąjį diską ir padeda mums atpažinti jūsų naršyklę bei sekti interneto svetainės lankytojus. Tokiu būdu sužinome, kurie produktai ir paslaugos geriausiai atitinka mūsų klientų poreikius. Slapukuose saugoma jūsų kontaktinė ir kita informacija padeda mums atpažinti jūsų kompiuterį, kai naršote po „https://art-gallery.lt“ interneto svetainę bei suteikti galimybę greičiau atlikti užsakymą. Dauguma interneto naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau, jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad ši blokuotų slapukus.
Dauguma naršyklių suteikia galimybę atsisakyti visų slapukų, o kai kurios naršyklės leidžia atsisakyti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, naršyklėje Internet Explorer jūs galite atsisakyti visų slapukų spragtelėję „Tools“ („Priemonės”), „Internet options“ („Interneto parinktys”), „Privacy“ („Privatumas”) ir pasirinkę „Block all cookies“ („Blokuoti visus slapukus“). Tačiau visų slapukų užblokavimas gali neigiamai įtakoti galimybes naudotis daugeliu svetainių.
Mūsų naudojami slapukai nepasiekia jokios jūsų kompiuteryje saugomos informacijos.

5.2. Naudojame trijų rūšių slapukus:
5.2.1. 1 rūšis – būtini
Šie slapukai privalomi tam, kad veiktų paprastos naršyklės funkcijos. Be jų tokios paslaugos kaip krepšelis ar elektroniniai atsiskaitymai būtų neįmanomi.
5.2.2. 2 rūšis – puslapio analizės
Šios rūšies slapukai skirti rinkti informaciją apie svetainės naudojimą. Pavyzdžiui, kokie puslapiai daugiausiai lankomi. Šiuos duomenis mes galime panaudoti svetainės tobulinimui ar statistikai rinkti. Šie slapukai nesurenka informacijos, kuri jus identifikuotų.

5.2.3. 3 rūšis – funkcionalumu
Šios rūšies slapukai išlieka netgi uždarius naršyklę – jie naudojami funkcionalumui, tokiam, kaip prisiminti automatinį registravimąsi ir geriau pritaikyti paslaugas, skirtas konkrečiam vartotojui. Pavyzdžiui, mes galime išsaugoti jūsų užsakymo duomenis tam, kad kitą kartą atėjus jo nereikėtų surinkti iš naujo. Taip pat galime įsiminti jūsų asmeninius nustatymus – pvz. įjungta funkcija „rodyti paveikslus“ arba įvestas rėmo dydis. Tokiu būdu atsidarius svetainę po kelių dienų, ji „atsimins“ nustatymus.
5.2.4. Mes naudojamės Google Analytics apsilankymų šioje svetainėje analizei atlikti. Google Analytics generuoja statistinius duomenis ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine per slapukus, kurie įrašomi į naudotojų kompiuterius. Su mūsų svetaine susijusi generuojama informacija naudojama ataskaitoms apie naudojimąsi svetaine rengti. Google šią informaciją įrašo. Pateiktą Google privatumo politiką rasite adresu http://www.google.com/privacypolicy.html.
6. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines
6.1. Šis privatumo apsaugos pareiškimas galioja tik mūsų turimoms ir valdomoms interneto svetainėms. Jis negalioja nuorodoms į kitas interneto svetaines ir bet kokiai trečiųjų šalių kaupiamai informacijai, kurią turi ir valdo tos svetainės, nei slapukų naudojimui jose. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriklausomos organizacijos veikia pagal savo asmens duomenų naudojimo ir pardavimo bei slapukų naudojimo nuostatus. Jeigu norite sužinoti, kaip jūsų asmens duomenys bus naudojami kitose svetainėse, patariame perskaityti tų svetainių privatumo apsaugos pareiškimus arba, jeigu svetainėse jų nerandate, susisiekti su atitinkamomis bendrovėmis. Visus trečiųjų šalių interneto svetainių surinktus duomenis visiškai atskirai laiko trečiosios šalys.
7. Saugumas

7.1. Dedame visas pastangas, norėdami užtikrinti šios interneto svetainės saugumą. Duomenys, kuriuos mums pateikiate, yra saugomi naudojant „SSL“ (Secure Socket Layer) technologijas. „SSL“ – tai standartinis asmens duomenų ir kredito kortelių duomenų kodavimo metodas, užtikrinantis, kad jie bus saugiai perduoti internetu

8. VŠĮ „Visagino meno galerija“ yra registruota asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

Kiekvienas paveikslas, kurį perkate mūsų galerijoje yra originalus meno kūrinys. Kartais kokybiška reprodukcija gali mažai skiritis nuo originalo, todėl visada įsitikiname, kad paveikslas yra originalus dailininko darbas ir garantuojame tą autentiškumo sertifikatu.
Mūsų pridedamas sertifikatas ir sutartys su autoriais garantuoja, kad perkate konkretaus tapytojo sukurtą meno kūrinį.

Galimi atsiskaitymo būdai internete
Elektroninių parduotuvių pardavėjai už prekes atsiskaityti siūlo įvairiais būdais. Vieni būdai yra saugesni, kiti – mažiau saugūs. Vieni būdai – priimtinesni pardavėjui, kiti – pirkėjui. Todėl pabandysime kiekvieną būdą apžvelgti detaliau.
Apmokėjimas atsiimant prekę
Pirkėjas, pasirinkęs šį mokėjimo būdą, už prekę sumoka tada, kai jį atšaukia. Taip galima atsiskaityti nemažoje dalyje Lietuvos ir Europos elektroninių parduotuvių. Atsiskaityti už prekę grynaisiais pinigais galite atsiimti prekę iš pardavėjo, sumokėjus siuntinį paštu arba tiesiai į namus pristatantį prekes. Šis atsiskaitymo būdas yra patogus pirkėjui, nes nėra atliekamos jokios elektroninės operacijos. Pardavėjų šis atsiskaitymo būdas nėra labai mėgstamas, nes pinigus jie gauna tik pristatydami prekę. Pasitaiko, kad pirkėjas persigalvoja ir atsisako mokėti užsakymą, tada prekės transportavimo išlaidas turi padengti pats pardavėjas.

Internetinė bankininkystė
Šis metodas – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Mokant už prekes šiuo būdu, pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą tenka bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta jo elektroninės bankininkystės sistemoje. Šis mokėjimas dažniausiai naudojamas šalies viduje.
Apmokėjimas pavedimu
Apmokėjimas pavedimu yra saugus ir pirkėjui, ir pardavėjui. Trūkumas yra tas, kad pinigai keliaudami tarp bankų gali užtrukti. Taip pat dėl nemažų pavedimo mokesčių pirkėjai šiuo būdu atsiskaityti nelinkę. Dažnai ypač didelis pavedimo mokestis taikomas mokant kita valiuta ar pervedant pinigus į kitą šalį. Šis būdas yra saugus, nes piniginės operacijos vyksta tarp bankų, bet nepatogus kainos ir laiko atžvilgiu.
Naudojimasis tarpininkais
Dauguma elektroninių parduotuvių suteikia galimybę apmokėti pirkinius per tarpininkus, kurių yra labai daug. Turbūt populiariausias ir žinomiausias pasaulyje tarpininkas yra „PayPal“.

LIETUVOJE
Lietuvoje paveikslus atveža LP Express kurjeris ir tai užtrunka 2-3 darbo dienas po išsiuntimo. Jeigu reikia paveikslo greičiau, susisiekite su mumis – rasime greitesnį sprendimą!Jeigu nenorite mokėti už siuntimą, paveikslus galite atsiimti mūsų galerijose Visagine . Prieš tai reikėtų pasiskambinti, kad žinotumėte ar jūsų užsakymas paruoštas.
Taip pat paveikslus Visagine dažnai atveža mūsų galerijos darbuotojas – susisiekite, kad patikslintumėte, kada artimiausiu metu jis važiuoja.
EUROPOS SĄJUNGOJE
Europos Sąjungoje mūsų paveikslus veža TNT / FedEx kurjeriai. Paveikslai po išsiuntimo paprastai atkeliauja per 5-7 darbo dienas, yra siunčiami apdrausti ir su sekimo numeriu.

UŽ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ
Į visas užsienio šalis paveikslus veža TNT / FedEx kurjeriai. Į bet kurią pasaulio vietą paveikslas atkeliauja per 2-3 savaites, siuntiniai keliauja drausti bei su sekimo numeriu, priklausomai kaip toli nuo Europos ji yra.

Turėkite omenyje, kad siųsdami paveikslus mes privalome muitinei perduoti visas sąskaitas ir pirkimo dokumentus, todėl, priklausomai nuo šalies, gali prireikti sumokėti importo mokesčius. Susisiekite su mumis, jei dėl to kyla klausimų – pakonsultuosime – nuo 2013-ųjų esame siuntę paveikslus į pačias įvairiausias pasaulio šalis, pradedant Japonija, baigiant Panama!

Nors pagal įstatymą meno kūrinių grąžinti negalima (tam reikalingas pardavėjo sutikimas), nesijaudinkite – jei suabejojote praėjus ne daugiau negu 14 dienų nuo meno kūrinio įsigyjimo datos, susisiekite su mumis – priimsime kūrinį atgal ir grąžinsime pinigus arba pasiūlysime išsirinkti kitą iš mūsų meno galerijos!
Tvarkingai supakuotą ir pirkėjo nesugadintą paveikslą reikia grąžinti registruotu paštu, per kurjerius arba atvežti asmeniškai į biurą Visagine adresu Veteranų g. 5. Gavę grąžinamas prekes, mes informuosime jus atskiru el. laišku, ir, kaip numato Europos sąjungos el. prekybą reglamentuojantys įstatymai, per ne vėliau kaip 14 d. grąžinsime Jums pinigus į nurodytą sąskaitą .
Norėdami grąžinti įsigytą paveikslą, rašykite el. paštu info@art-gallery.lt
Pastaba: pristatymo atgal į galeriją išlaidos nėra kompensuojamos.